تماس با ما

برای یافتن دستگاههای مورد نیاز خود، تنها با ما تماس بگیرید.

آدرس تماس:

Venturska 20

81101 Bratislava

Slovakia

تلفن تماس:

+421 949 65 18 48

ایمیل:

 pdavis (at) firm7.com

پیام خود را برای ما بفرستید و ما در اولین فرصت به شما پاسخ خواهیم داد.